Läs mer om oljan på:
http://www.smtransmission.se/produkter/oljor-och-vatskor/

Ge din bil upp till 480.000km oljebytesintervall med Transynd och Long-life filter!
http://www.smtransmission.se/wp-content/uploads/2012/06/AT-FluidIntervals-ENG.pdf

SM Transmission levererar dina original High Capacity Filters:
http://www.smtransmission.se/wp-content/uploads/2012/06/Filterkit_flyer.pdf

Fyll i dina uppgifter på Allison Transmissions hemsida och få reda på exakt bytesintervall
http://www.allisontransmission.com/parts-service/fluid-filter-calculator