Med flera decennier av erfarenhet från Allison Transmission erbjuder vi dig sedan länge också kvalificerad hjälp med Volvo Powertronic.

SM Transmission service AB utför Diagnos, Reparation, Renovering och i viss mån Service på din Volvo Powertronic automatväxellåda.
Vi kan även tillhandahålla service och reparation på ditt tillhörande kraftuttag.
Med 30 årig erfarenhet av Automatväxellådor i tyngre fordon önskar vi dig som kund välkommen till oss på SM Transmission service AB direkt eller genom din Volvoåterförsäljare.

Vi har erfarenhet av att de Powertronic växellådor vi fyller med Transynd får förbättrade växlingar.

Läs mer om Transynd olja på:

http://www.smtransmission.se/produkter/oljor-och-vatskor/