Tips & Trix

Allison Shift selector, knappsats

Att läsa ut Oljenivå, Prognostics och Felkoder

I texten på sidan kan du läsa hur man gör för att läsa ut information i displayen för respektive generation av Allison styrsystem och display.
Det finns en Operators manual som innefattar de tre senare generationerna av Allison display.
Längre ner på sidan finns en länk till detta dokument.

 

Utläsning Oljenivå

I Allisons display kan du bland annat läsa ut växellådans aktuella oljenivå.

Gör på följande vis:
1. Parkera fordonet på slät mark och låt motorn vara på tomgång och växellådan i neutral.
2. Låt fordonet stå på detta vis i 2 minuter.
3. Tryck samtidigt på på piltangenterna EN gång. Symbolerna ”o’ ”K’ kommer nu att synas i displayen om växellådan har rätt oljenivå.

På Scania får man läsa ut oljenivån på lite annat vis.
Följ Länk: Utläsning växellådans oljenivå Scania

Att läsa ut Felkoder

I dagsläget finns det i huvudsak tre varianter av Allison display på vilken man kan läsa ut oljenivå och felkoder. Scania har under senare år i de flesta fall valt sin egen spak. Då krävs översättning mellan GMS koder som man kan läsa ut i IVD (instrumentdisplayen) och Allisons felkoder.
Länk till hur man läser ut IVD koder: Länk
Enklaste sättet att avgöra Allison generation är att titta på växelväljaren display och färg.
Varianterna är:
-          MY09 4th Generation, med Prognostics (Grön dubbeldisplay)
-          4th Generation (-2008) (Grön dubbeldisplay)
-          WTEC III (Röd enkeldisplay)
Dessa har olika servicefunktioner men grundläggande är att felkoderna avviker något beroende på version.
Model Year 09 4th Generation Electronic Control Shift Selector har dubbla siffror i displayen med grön text/siffror. Dessutom finns en liten skiftnyckel ikon (wrench) som indikerar att det finns ytterligare ett antal så kallade Prognostics funktioner. Dessa funktioner är Oil Life monitoring, Filter Life Monitoring och Transmission Health Monitor och är i det flesta fall inbyggda i systemet. Kort och gott kan man säga att om din 3000-4000 växellåda är fylld med Transynd olja (TES-295) så kan man i displayen läsa ut Filtrets, Oljans och Växellådans kondition. (Läs mer i Länkad broschyr)

För att läsa ut felkoder i Röd display, gör såhär:
1. Stanna fordonet och dra Parkeringsbromsen.
2. Tryck samtidigt på pil Upp och pil Ner två gånger.

 

 

Om det finns några felkoder kommer de exempelvis se ut såhär

 d1 menas att det är första felkoden
Huvud kod 13
Sub kod 12
d1 13 12 är alltså försa koden
Klicka på länken för att se en utökad lista med WTEC III koder på sidan 26:

 

 

Felkodsutläsning 4th Gen
För att läsa ut felkoder i Grön display, gör såhär:

1. Stanna fordonet och dra Parkeringsbromsen.

2. Tryck samtidigt på pil Upp och pil Ner Två gånger
(fem gånger med Prognostics).

 

 

Om det finns några felkoder kommer de exempelvis se ut såhär:

 

Alltså d1, P, 07, 22 är första koden
För att läsa ut nästa kod tryck på MODE knappen uppe till höger i displayen.
Klicka på länken för att se en utökad lista med MY09 koder (inklusive översättning Scania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk: Operators Manual Allison Shiftselector

 

 

 

 

 

Vi frågar i samband med felsökning ofta efter Serienummer och TCM + Cal för växellådans styrenhet.
(Se pilar i vänster bild)

Läs på identifikationsplåten på höger sida för att identifiera växellådans Allison benämning och Serienummer (/N)
(Se pile på höger bild)