Tjänster

 

Allison ETC paket, försäkra ytterligare trygghet.

ETC paketet gör att du får exakt kontroll över växellådans kostnader.
ETC är en försäkringspaket som ger extra trygghet under de fem första åren.
I ETC paketet ingår, ETC försäkring, TranSynd TES-295 olja samt en TransHealth kontroll av din växellåda. Vill du mot ett tillägg ha filter inkluderat i avtalet så bockar du helt enkelt för det i ansökningsformuläret. Annars kan alltid märkesverkstaden tillhandahålla filter.

Vi hjälper dig att räkna ut just dina serviceintervall baserat på de uppgifter vi får i ansökningsformuläret, fyll därför i uppgifterna med omsorg. Ring så kan vi hjälpa dig!
Så långt som möjlig kommer vi att anpassa oljebyte/filterbyte i växellådan till bilens ordinarie serviceintervall.
Enkelt, effektivt och för din trygghet!

I ETC paketet ingår som standard Transynd TES-295 olja, men för dig som redan har en certifierad TES-295 leverantör finns möjlighet att räkna fram ett pris exklusive olja.
Arbetskostnad för filter och oljebyte ingår inte. För att förenkla för dig bestämmer vi tillsammans vart oljan ska skickas och vid vilken tidpunkt.
Vi kan till exempel skicka direkt till dig som kund eller direkt till serviceverkstaden.

Viktigt!
Försäkringen ska tecknas och åtgärder utföras senast ett år efter ny-leverans av fordonet.
ETC försäkringen kräver att endast olja av TES-295 kvalitet (Transynd) fyllts i växellådan.
Var medveten om att ETC försäkringen annulleras om inte rätt -Allison serviceintervall, -Allison filter eller -oljekvalité används.

Allison ETC priser SEK

Modell

 

Anläggning,
distribution

Buss

Renhållning

3000 utan retarder

Inklusive TranSynd

21 199

26 904

29 848

3000 med retarder

Inklusive TranSynd

26 616

33 747

29 848

4000 utan retarder

Inklusive TranSynd

41 319

43 453

44 417

4000 med retarder

Inklusive TranSynd

46 736

48 162

50 173

Priserna varierar beroende på typ av operation och är baserade på normal utan avvikande driftförhållande.
Samtliga priser är exkl moms.
Oljefilter och arbetskostnad för olje- och filterbyte tillkommer.

 Så här går det till:

  • 1. Fyll i ETC ansökan (klicka på länken nedan)
  • 2. SM sänder försäkringsavtal samt uppgifter om bytesintervall till avtalstecknaren. Informera serviceverkstad gällande ETC och oljekvalité! Fakturering sker enligt prislista ovan
  • 3. Byt till Allison TranSynd TES-295 olja senast en månad efter tecknat avtal. (Säkerställ att uppgifter och leveransadress fyllts i Avtalet).
  • 4. När det är dags för olje- och filterbyte kan SM Transmission skicka din TranSynd olja till ditt vanliga serviceställe. (Tillhandahåller verkstaden med TES-295 olja avtalas detta separat.)
  • 5. En gång under femårsperioden (beroende på driftförhållanden) ingår en kostnadsfri kontroll (TransHealt) för att säkerställa växellådans funktion. Detta ska utföras av en auktoriserad Allisonverkstad. Vid detta tillfälle byts även oljefiltren.
  • 6. Skulle du få något problem med växellådan, kontakt SM Transmission eller närmaste Allisonverkstad (se fliken Allison service) eller din märkesverkstad så löser vi problemet tillsammans med dom.

 Som vanligt när det gäller försäkringar finns en del regler. Vi har försökt förklara dessa avtalsregler så enkelt och tydligt som möjligt på ansökan. På Ansökningssblanketten som du ska skriva ut, fylla i och skicka till oss kan du läsa avtalsreglerna. Läs igenom dessa, och uppstår några frågor så ring gärna så förklarar vi gärna.

 Välkommen till en trygg tillvaro med din Allisonväxellåda.

MvH,

Mats Bremberg & Tony Hugosson

 Grundare och ägare av SM Transmission service AB

Länk till ETC Ansökan:

ETC ansökan SM Transmission

FAQ:

http://www.allisontransmission.com/parts-service/faqs